Skip to content
Missie

Missie

Wij werken aan EERLIJK, duurzaam, circulair en sociaal ondernemen.  Wij weten dat er reststromen beter ingezet kunnen worden dan nu, zodat ze waarde opleveren voor natuur en mens. Wij ondernemen en handelen duurzaam en circulair met een zo laag mogelijke footprint. Wij doen dat bovendien met mensen die graag willen bijdragen maar waar het lastig voor is om elders in de maatschappij mee te draaien.

Wij creëren VERTROUWEN  voor onze mensen en we creëren een omgeving waar ieder zijn of haar verantwoordelijkheid kan dragen, zodat iedereen meetelt. Wij gaan verder met ontdekken wat er nog meer mogelijk is in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het doel van onze onderneming is vooral: zoveel mogelijk impact met RESPECT voor mens en natuur.

Missie

HaagseZwam draagt bij aan meerdere maatschappelijk vraagstukken:

  • Afvalvermindering
  • Lokale Voedselproductie
  • Korte voedselketens
  • CO2 uitstoot en energiegebruik verminderen
  • Eiwittransitie (vervanging vlees)
  • Inzet van mensen met een (verre) afstand tot de arbeidsmarkt / arbeidsparticipatie (Social Return)
  • Bodemverbetering

De inspiratie kwam van Gunter Pauli en Paul Stamets

Lees het statement van Paul Stamets, fungispecialist
via onderstaande link.

https://www.ted.com/speakers/paul_stamets

Bekijk onderstaand filmpje voor een uitleg van De Blauwe Economie van Gunter Pauli.

Alternatief voor vlees – minder methaan-uitstoot

Een beetje vlees eten kan best. De hoeveelheid die de gemiddelde Westerling nu eet is buiten proportioneel. En met een beetje goeie wil, veel koks om ons heen die lekker kunnen koken, kunnen we er wat van maken.

Paddenstoelen zijn ook goede vleesvervangers, omdat er in paddenstoelen ook eiwitten zitten, net als in vlees. En voor vlees is veel water (15.000 liter per kilo rundvlees) en veel voedsel (25 kg per kilo rundvlees) nodig. Voor oesterzwammen is nodig: 15 liter water en 5 kg koffiedik per kilo zwam!

Alternatief voor auto en vrachtwagens – minder CO2 uitstoot

We brengen niet alleen de oesterzwammen rond in een straal van minder dan 10 km, we halen ook het koffiedik op, dat anders naar de afvalberg verscheept zou worden. We sluiten de cirkel dicht bij huis. En dat doen we natuurlijk zoveel mogelijk op de fiets.

Alternatief voor compost

Ons restproduct is hoogwaardige compost, onder andere omdat het substraat gemengd wordt zodat het pH neutraal wordt. Zo creëren we niet alleen een mooie voedingsbodem voor zwammen, maar blijft er ook een hoogwaardig restproduct over. Dit kan gebruikt worden om composthopen te verrijken of direct te gebruiken voor je tuin.

Mycoloog Paul Stamets laat zien dat er symbiose is tussen paddenstoelen en bijen.  Dus als er nog wat zwammen groeien door de compost, dan is dat alleen maar goed nieuws.

Missie
Missie